Reading en Healing

Bij een reading ‘kijk’ ik naar uw energielichaam en zie of voel waar een blokkade is. Op verzoek kan ik een tekening maken van datgene wat ik waarneem.
U ontdekt een mogelijke oorzaak en door daar over te communiceren komt u tot een antwoord.

Een healing bestaat uit een handoplegging, een energetische massage en of reiniging van uw aura.

Wanneer noodzakelijk is het mogelijk dat uw woning wordt gereinigd van kwalijke invloeden die gevoeld worden.